Medycyna holistyczna korzysta z ziołolecznictwa.

Czym charakteryzuje się medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że organizm pacjenta i różne sfery jego życia stanowią całość. Według jej zasad leczenie polega na przywróceniu harmonii we wszystkich tych obszarach, a nie tylko na leczeniu konkretnego fragmentu ludzkiego organizmu.

Tradycja medycyny holistycznej


Medycyna holistyczna ma wielowiekową tradycję. Stosowaną ją na przykład w medycynie chińskiej. Również Hipokrates był zdania, że pacjenta należy traktować indywidualnie, a na stan fizyczny ogromny wpływ ma stan psychiczny pacjenta oraz na odwrót. Podejście holistyczne jest obecnie praktykowane przez niektórych lekarzy. Stanowi ono próbę powrotu do z tradycji medycyny humanistycznej — nakierowanej na człowieka i jego indywidualny problem.


Na czym polega medycyna holistyczna?


Medycyna holistyczna to filozofia dotycząca uprawiania medycyny, a nie określona metoda praktyk leczniczych. Słowo „holistyczny” wywodzi się od greckiego słowa holos, czyli „całość”. Opiera się ona na założeniu, że człowiek jest układem całościowym. Dlatego leczyć należy zarówno ciało, jak i duszę pacjenta. Zdaniem medycyny holistycznej poprawa w jednym obszarze życia wpływa na poprawę również w innych jego obszarach. Według jej założeń ciało, umysł, dusza i emocje stanowią jedność i gdy niedomaga jedno, zaczynają też doskwierać inne sfery. Ponadto zawsze należy szukać właściwych przyczyn schorzenia, a nie leczyć jedynie jego objawy.

Metody leczenia stosowane w medycynie holistycznej


Medycyna holistyczna uznaje metody uważane za zdobycz współczesnej medycyny akademickiej, ale stosuje również szeroko rozumianą medycynę naturalną. Metoda leczenia zawsze dobierana jest indywidualnie do pacjenta, Jedna z głównych zasad medycyny holistycznej jest bowiem założenie, że każdy pacjent jest odrębną, niepowtarzalną jednostką.


Medycyna holistyczna korzysta z metod takich jak:

 • ziołolecznictwo
 • aromaterapia,
 • masaż — polegający na nacisku, napięciu, ruchu lub wibracji,
 • techniki relaksacyjne jako metody, które pomagają pacjentowi się zrelaksować. Są one często stosowane jako jeden z elementów szerszego programu zarządzania stresem i mogą między innymi zmniejszyć napięcie mięśni, obniżyć ciśnienie krwi oraz zwolnić częstość akcji serca i oddechu.

Ponadto specjaliści medycyny holistycznej w swojej pracy korzystają z metod takich jak:

 • hydroterapia,
 • akupresura,
 • akupunktura,
 • homeopatia,
 • chiropraktyka.
Medycyna holistyczna to także masaż.


Medycyna holistyczną – wskazania


Holistyczne podejście może być korzystne w leczeniu:

 • depresji,
 • niepokoju,
 • obaw związanych ze zmianami nastroju,
 • dolegliwości somatycznych,
 • stresu,
 • traumy.

Akceptacja medycyny holistycznej w środowisku medycznym wzrosła w ostatnich latach, ponieważ pojawia się coraz więcej badań, które pokazują jej korzyści.
Osoby próbujące zaangażować się w tę formę terapii powinny jednak zawsze kwalifikacje terapeuty, szkolenie i wszelkie inne certyfikaty lub obszary specjalizacji.

Medycyna holistyczna – założenia

W medycynie holistycznej jako najważniejszy uważany jest człowiek, a nie choroba, która mu dolega.
Pozostałymi równie ważnymi jej tezami są:

 • pacjent stanowi całość,
 • jest on człowiekiem, nie jednostką chorobową,
 • powinien brać on czynny udział w procesie leczenia,
 • leczenie nastawione jest na znalezienie przyczyny choroby, a nie na łagodzenie jej głównych objawów,
 • podstawę zdrowia stanowi równowaga na wszystkich poziomach życia.

Specjaliści od medycyny holistycznej uwzględniają całokształt funkcjonowania chorego. Dlatego biorą oni pod uwagę przy stawianiu diagnozy również analizę zwyczajów żywieniowych pacjenta, a także sen i odpoczynek stanowiące filar zdrowia.
Holistyczne podejście często zwraca też uwagę na otoczenie chorego: w tym powietrze i klimat
oraz kładzie nacisk na kondycję psychiczną pacjenta. Terapia holistyczna polega również na uważnej obserwacji chorego.

Medycyna holistyczna i zagrożenia z niej wynikające


Niestety zdarza się, ze pacjenci często na własną rękę testują różne metody leczenia, eksperymentują i bez konsultacji z lekarzem decydują się na metody nieskuteczne. Powoduje to, że często jest już za późno na podjęcie leczenia konwencjonalnego, które mogłoby pomóc we wcześniejszym stadium choroby.

Przewiń do góry