Fizjoterapia układu oddechowego moze skutecznie wspomóc leczenie.

Fizjoterapia układu oddechowego

Fizjoterapia układu oddechowego oznacza działania wykonywane w celu leczenie zaburzeń układu oddechowego oraz zapobieganie im. Rehabilitacja oddechowa to ćwiczenia, jakie należy stosować u pacjentów cierpiących na choroby płuc i oskrzeli, a także po zabiegach operacyjnych klatki piersiowej i przebytych chorobach układu sercowo-naczyniowego oraz po infekcjach dróg oddechowych. Służy ona zwiększeniu pojemności życiowej płuc tolerancji wysiłkowej organizmu, a także zmniejszenie duszności.

Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego

Rehabilitacja oddechowa stosowana jest u osób z chorobami dróg oddechowych i płuc, a także u pacjentów z zaburzeniami budowy oraz czynności klatki piersiowej i mięśni oddechowych. Kwalifikują się na nią:

 • pacjenci cierpiący na choroby przebiegające z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych, a także mukowiscydozę, rozstrzenie oskrzeli, POChP, astmę oskrzelową,
 • osoby unieruchomione, nieprzytomne, znacznie osłabione, po zabiegach operacyjnych,
 • osoby, u których stwierdza się niepełną wentylację płuc,
 • chorzy ze zmniejszoną wydolnością oddechową i małą tolerancją wysiłku,
 • pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi. chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym,
 • osoby przed i po zabiegu operacyjnym w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej,
 • chorzy uzależnieni od respiratora.

Cele fizjoterapii układu oddechowego

Techniki fizjoterapii układu oddechowego opracowano w latach 40. XX wieku na podstawie założenia, że odpowiednio dobrane metody ułatwiają odkrztuszanie wydzieliny w oskrzelach oraz ułatwiają oddychanie. Zabiegi fizjoterapii układu oddechowego wykonuje się w celu:

 • zwiększenia wentylacji płuc poprzez wzmocnienie drożności dróg oddechowych i zwiększanie ilości powietrza w pęcherzykach płucnych,
 • wspomagania leczenia zaburzeń oddychania,
 • zapobieganie powikłaniom związanym z niedostateczną wentylacją płuc,
 • zmniejszanie pracy i zwiększanie wydolności oddechowej w czasie wysiłku fizycznego,
 • zmniejszanie objawów związanych z chorobami płuc, do których należy duszność, męczliwość, czy kaszel.

Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne stosuje się przy chorobach układu oddechowego?

Do działań fizjoterapeutycznych układu oddechowego można zaliczyć:

 • układanie pacjenta w pozycjach ułatwiających oddychanie,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • inhalacje,
 • zabiegi, które ułatwiają usuwanie wydzieliny z oskrzeli zwane inaczej toaletą drzewa oskrzelowego,
 • kontrolowanie efektów terapii,
 • kontrolowane zwiększanie aktywności fizycznej pacjenta,
 • ćwiczenia ruchowe mające na celu zwiększenie ruchomości i elastyczności klatki piersiowej,
 • stosowanie treningu wzmacniającego wybrane grupy mięśni,
 • stosowanie mechanicznych urządzeń ułatwiających oddychanie.

fizjoterapia oddechowa wspomaga leczenie płuc.
Fizjoterapia układu oddechowego –  obturacyjna choroba płuc

W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc dochodzi do ograniczenia przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe w wyniku reakcji oskrzeli i płuc  na szkodliwe pyły i gazy oraz dym tytoniowy. Jej objawami bywa przewlekły kaszel oraz duszności w czasie wysiłku.W leczeniu redukcji dolegliwości w POChP stosuje się:

 • treningi aerobowe (rowerek, bieżnia),
 • wydychanie powietrza przez ściśnięte usta,
 • oddychanie torem przeponowym, ćwiczenia przedłużonego wydechu,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • drenaż oskrzelowy,
 • światłolecznictwo,
 • inhalacje z lekami rozszerzającymi oskrzela,
 • kąpiele lecznicze,
 • krenoterapię (leczenie wodami mineralnymi),
 • peloidoterapię (metoda wykorzystująca działanie borowiny),
 • naukę samokontroli.

Fizjoterapia układu oddechowego – mukowiscydoza

Mukowiscydoza to choroba o podłożu genetycznym, w której na skutek mutacji w genie kodującym białko dochodzi do upośledzenia gospodarki elektrolitowej w organizmie i produkcji zbyt gęstego śluzu. Upośledza ona działanie oskrzeli, płuc i trzustki.
Do działań fizjoterapeutycznych stosowanych przy mukowiscydozie należą:

 • ćwiczenia klatki piersiowej z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających oscylacyjne dodatnie ciśnienie wydechowe,
  aktywność fizyczna,
 • ćwiczenia aerobowe,
 • trening mięśni wdechowych.

Fizjoterapia układu oddechowego – astma oskrzelowa

Astma charakteryzuje się zapaleniem układu oddechowego. Jak wiadomo, jej objawami może być duszność, ucisk w klatce piersiowej i napady kaszlu. W fizjoterapii oddechowej w leczeniu astmy stosuje się metodę Buteyko, a w jej ramach ćwiczenia wstrzymywania oddechu oraz naukę spokojnego i płytkiego oddechu.
Inną metodą terapii są specjalne asany w jodze, które stanowią połączenie ćwiczeń kontroli postawy, poprawy ruchomości klatki piersiowej oraz pracy przepony wraz z kontrolą oddechu, medytacją i relaksacją.

Przewiń do góry