nowoczesne metody treningowe w treningach personalnych i medycznych

Nowoczesne metody treningowe

Wiele zdrowych osób stosuje różnego rodzaju treningi, aby zachować dobrą kondycję. Zdarza się jednak, że z powodu wypadków, czy też schorzeń sprawność ciała zostaje utracona. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest odpowiednia rehabilitacja. Jakie są więc obecnie stosowane nowoczesne metody treningowe?

Czym różni się trening personalny od medycznego?

Trening personalny to indywidualne zajęcia pod okiem wykwalifikowanego trenera, Do najpopularniejszych treningów należą:

 • siłowe,
 • odchudzające,
 • funkcjonalne
 • ogólnorozwojowe

Natomiast trening medyczny jest treningiem personalnym połączonym z rehabilitacją. Zajęcia te mają na celu wyeliminowanie dysfunkcji i najsłabszych ogniw organizmu. Główną jego cechą jest stosowanie ćwiczeń funkcjonalnych, pomagających w wykonywaniu codziennych czynności. Ponadto nadaje się dla osób, które chcą poczuć się lepiej i poprawić swoją ogólną sprawność. W obydwu rodzajach można stosować nowoczesne metody treningowe.

Do czego przydaje się trening medyczny?

Głównymi założeniami treningu medycznego są:

 • poprawa czucia głębokiego oraz świadomości ciała,
 • przywracanie właściwych napięć mięśniowych,
 • poprawa zakresu ruchu w stawach,
 • wzmacnianie siły i koordynacji mięśni,
 • wyeliminowanie złych wzorców ruchowych,
 • poprawa mobilności,
 • rozwój stabilności,
 • zapobieganie urazom.

Jakie są nowoczesne metody treningowe?

Nowoczesne metody treningowe związanych z rehabilitacją są bardzo różne i zależą one od potrzeb pacjenta. Należą do nich:

Kinezyterapia

Jest to leczenie za pomocą ruchu. Zabiegi przeznaczone są dla osób w czasie rehabilitacji narządu ruchu, ale mogą być również stosowane przy schorzeniach układu oddechowego czy nerwowego. Główne rodzaje zabiegów to ćwiczenia:

 • bierne podczas których  pacjent jest rehabilitowany przez fizjoterapeutę,
 • wspomagane,
 • czynne – wykonywane przez pacjenta,
 • w odciążeniu –służą redukcji obciążenia stawów lub mięśni,
 • kinezyterapia przyrządowa – to wykonywanie ćwiczeń z użyciem przyrządów, jak np. rowerek, bieżnia, cykloergometr, atlas czy orbitek,
 • zestaw ćwiczeń specjalnych,
 • gimnastyka wyrównawcza,
 • gimnastyka korekcyjna,

Metoda Bobath

Jest to metoda rehabilitacyjna, która stosowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Jej celem jest usprawnienie ruchowe pacjenta poprzez eliminowanie nieprawidłowych odruchów oraz odpowiedni wpływ na jego napięcie mięśniowe. Stosuje się ją u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym czy też schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Doskonale koryguje ona także nieprawidłowości ortopedyczne ogólnorozwojowe.

PNF

PNF to metoda rehabilitacji stworzona z myślą o fizjoterapii schorzeń neurologicznych, zwłaszcza mózgowego porażenia dziecięcego, wykorzystywana również w zaburzeniach w obrębie układu kostno–mięśniowego. Terapeuta zajmuje się stymulacją receptorów ruchu i pozycji ciała, umożliwiając utworzenie nowego wzorca ruchowego oraz stopniowe przywracanie sprawności.

Terapia lustrzana

Jest to jedną z technik neurorehabilitacyjnych leczenia bólu fantomowego, w której poprzez wywoływanie za pomocą lustra iluzji istnienia amputowanej kończyny umożliwia się odtwarzanie poprawnego korowego obrazu kończyny i zmniejszenie wrażeń fantomowych.

Metoda ograniczania i wymuszania ruchu,

Nazywana też terapią CIT lub terapią wymuszonego użycia lub metodą Tauba, jest to technika usprawniania ruchowego opierająca się na wymuszeniu posługiwania się kończyną niedowładną poprzez okresowe unieruchomienie kończyny zdrowej.

stosuje się u pacjentów:

 • po udarze,
 • po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • dzieci z porażeniem mózgowym,
 • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
 • z dystonią ogniskową i afazją.

Metoda Johnstone

Metoda ta  stanowi system ćwiczeń ruchowych, w którym wykorzystuje się wypełnione powietrzem mankiety pneumatyczne zwane. splintami zakładane na kończyny górne lub dolne. Stosowana jest przede wszystkim w rehabilitacji osób po udarze mózgu ale również w mózgowym porażeniu dziecięcym, stwardnieniu rozsianym, stwardnieniu zanikowym bocznym, a także w niektórych zaburzeniach ortopedycznych i reumatycznych.

Trening EMS

Trening ten polega na wywoływaniu skurczów mięśni za pomocą odpowiednio dobranych impulsów elektrycznych . Najczęściej wykorzystuje się do tego celu specjalny kombinezon, w którym wykonuje się proste ćwiczenia, a dzięki prądom EMS ich efektywność znacząco wzrasta. Dzięki treningom EMS następuje przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej i budowy masy mięśniowej oraz redukcja cellulitu. Prądy EMS wykorzystuje się również w fizjoterapii, zwłaszcza w schorzeniach, których objawami są osłabienie i zanik mięśni.

Przewiń do góry