Pieć elementów to założenia filozofii chińskiej.

Pięć elementów – chińska teoria przemian

Pięć Elementów jest teorią medycyny chińskiej, którą stosuje się w leczeniu, dietetyce, a także profilaktyce zdrowotnej. Opiera się ona na połączeniu  zjawisk pięciu żywiołów, do których należy Woda, Drzewo, Ogień, Ziemia i Metal.

Teoria pięciu elementów powstała w Chinach w roku 221 r. p.n.e. za czasów dynastii Yin i Zhou. Inne jej nazwy to również teoria pięciu żywiołów, czy pięciu przemian. Do tych wspomnianych pięciu elementów należą Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Każdy z tych pierwiastków jest ze sobą powiązany i tworzy pewne określone cykle. Znajdują się one we wszystkim, co nas otacza, Mogą się wspierać, lub niszczyć. Uosabiają zmiany i ruch energii nazywanej Qi.

Czym jest każdy z pięciu elementów?

Każdemu z żywiołów Chińczycy przypisują charakterystyczne cechy.

Drzewo łączy się z gniewem, lub jego brakiem. Fizycznym jego odzwierciedleniem są ścięgna, mające związek z ruchem i gibkością, Żywioł ten ma również związek z oczami i narządami rozrodczymi. Duchem elementu drzewa jest nadzieja, optymizm, cel i wizja, ale także rozpacz, brak nadziei, brak celu. Wiąże się on z przyszłością, oczekiwaniem i planowaniem jej nadejścia.

Ogień wiąże się przede wszystkim z teraźniejszością. Jego duch wyraża wolność, miłość, radość i entuzjazm. W ciele łączy się z krwią i naczyniami krwionośnymi. Element ten odpowiada za zdolność przekazywania emocji i myśli oraz wysławiania się. Ma powiązanie z językiem, oznacza też inteligencję, lub jej brak. Odpowiada za radość.

Ziemia to symbol dostarczania pokarmu dla ciała, umysłu i ducha. Zdaniem Chińczyków fizycznym jej przejawem t ciało, tkanki miękkie, a więc mięśnie. W umyśle odpowiada ona zdolność pochłaniania nowych informacji i ich przetwarzania. Ziemia jest symbolem bezpieczeństwa i stabilności. Odpowiada za współczucie oraz dbanie o innych i siebie.

Metal ma związek z gniciem, rozkładem, szacunkiem, poczuciem własnej wartości oraz smutkiem Zapewnia natchnienie, zrozumienie zmienności wszystkich rzeczy oraz godzenie się z procesem przemijania.

Woda wyraża strach lub brak strachu. Odpowiadają jej rezerwa, przepływ i oczyszczająca siła. Zapewnia ona determinację, silną wolę, wytrzymałość i odporność.

5 elementów to istotny czynnik filozofii chińskiej

Pięć elementów a ludzki organizm

Każda z przemian wiąże się też z parą narządów odzwierciedlających Yin i Yang.

 • z Drzewem połączone są wątroba i pęcherzyk żółciowy,
 • z Ogniem — serce i jelito cienkie,
 • z Ziemią — trzustka i żołądek,
 • z Metalem — płuca i jelito grube,
 • z Wodą — nerki i pęcherz moczowy.

Te pary narządów są ze sobą powiązane i wpływają na siebie wzajemnie.

Pięć żywiołów a stadia życia człowieka

Pięć elementów odzwierciedla cykl przemian, zachodzących w przyrodzie i w ludziach, takie jak zmieniające się pory roku, czy zmienne pory dnia. Za pomocą teorii pięciu elementów można przedstawić cały rozwój człowieka. Płód znajduje się w elemencie Wody, przychodząc na świat, wchodzi w żywioł Drzewa. Symbolizuje ono noworodka, który początkowo jest drobny i kruchy i musi gromadzić energię potrzebną do wzrostu. Wczesna młodość i dorastanie związane jest z Ogniem. Dojrzałość i stabilizacja oraz zbieranie owoców swojej pracy dotyczą Ziemi. Z kolei okres starzenia się  to Metal. Natomiast ostateczna starość i pogodzenie się z końcem ludzkiego życia to Woda.

Pięć elementów a pory roku i smaki

Zgodnie z założeniami filozofii chińskiej cyklowi Pięciu Przemian podlega każdy proces również naturalne cykle roku oraz przyrządzania posiłków. Żywiołom odpowiadają pory roku:

 • wiosna – Drzewo,
 • lato – Ogień,
 • późne lato – Ziemia,
 • jesień – Metal,
 • zima – Woda.

Z kolei w kuchni chińskiej ważną kwestią jest ściśle określona kolejność dodawania składników podczas przyrządzania potraw. Produkty należy bowiem dodawać według następującego schematu:

 • smak słodki, Ziemia,
 • smak ostry, Metal,
 • smak słony, Woda,
 • smak kwaśny, Drzewo,
 • smak gorzki, Ogień.

Wszystkie pięć elementów jest ciągle obecnych w naszym życiu, Ogień, Ziemia, Metal i Woda dotyczą fizycznego życia człowieka, natomiast żywioł Drzewa związany jest z duchem. Według chińskiej filozofii ten ostatni umożliwił powstanie wcześniejszych czterech.

Przewiń do góry