Depresja to choroba groźna dla zdrowia i życia.

Depresja a medycyna chińska

Depresja jest zaliczana do zaburzeń nastroju. Charakteryzuje ją smutek i anhedonia — niemożność odczuwania przyjemności. Wpływa ona również sen, apetyt, zmęczenie i koncentrację.
Schorzenie to ma związek z obniżeniem zdolności do funkcjonowania i satysfakcjonującego życia. Nieleczone, może doprowadzić nawet do samobójstwa. Tradycyjnie depresję leczy się za pomocą farmakoterapii i psychoterapii. Jednakże wschodnia medycyna  w inny sposób postrzega i leczy te chorobę. Warto dowiedzieć się więc, co o depresji myślą Chińczycy.

Depresja w postrzeganiu Chińczyków

Depresja to jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Cierpi na nią około 280 mln (3,8 proc.) osób na całym świecie. Częściej chorują na nią kobiety niż mężczyźni.

Badania EZOP II wykazało, iż na depresję chorowało około 3,85 proc. (ponad 1,2 mln) dorosłych Polaków.
W świecie zachodnim do leczenia objawów depresyjnych i lękowych służą leki przeciwdepresyjne. Przy łagodnych stanach depresji są rekomendowane na równi z psychoterapią, natomiast w przy cięższych są one metodą z wyboru.

Natomiast w medycynie chińskiej na zdiagnozowanie zaburzeń nastroju nie stosuje się określenia depresja. Takie dolegliwości określa się jako zaburzenia shen i emocji, czyli zaburzenia na poziomie naszej duszy. W holistycznym ujęciu depresja jest efektem zaburzonej równowagi, również emocjonalnej.

Według medycyny chińskiej istnieje zależność między przeżywanymi przez człowieka emocjami a konkretnymi chorobami. W skrócie można przyjąć, że według jej podejścia objawy depresji mają swoją przyczynę w nierównowadze w wątrobie, która połączona jest z zaburzeniami funkcjonowania innych organów i systemów.

Geneza depresji według medycyny chińskiej

W medycynie chińskiej wyróżniamy pięć szkodliwych emocji. Są nimi:

  • gniew i złość
  • nadmierna radość (ekscytacja)
  • żal i smutek
  • zamartwianie się
  • lęk, strach i przerażenie.

U zdrowego człowieka nie wywołują one choroby, trwają krótko i można sobie z nimi poradzić. Jeśli jednak pojawią się nagle i nieoczekiwanie u osoby z zachwianą równowagą zdrowotną, mają skrajne nasilenie lub trwają przez długi czas, zakłócają przepływ energii qi.  Zaburzają także równowagę między qi i krwią, oraz powodują dysharmonię w funkcjonowaniu ważnych narządów wewnętrznych, a w rezultacie przeradzają się depresję.

Chińczycy uważają, że wszystkie szkodliwe emocje mają wpływ na narządy wewnętrzne. Nadmierna radość i pobudzenie szkodzą sercu. gniew i złość — wątrobie, zamartwianie się — śledzionie, smutek niszczy płuca a strach i przerażenie — nerki. Jest to spowodowane faktem, że wydłużenie trwania danej emocji w czasie eksploatuje nadmiernie przypisany jej organ i jego energia osłabia się, powodując dysharmonię a z czasem depresję.

Zdaniem Chińczyków depresja powstaje z powodu różnego rodzaju niedoborów w Nerkach. Są on konsekwencją zakłócenia funkcji elementu Ziemi i Metalu. Gdy człowiek traci wizję własnej przyszłości i nie wie co robić, Metal odżywia Wodę skażoną energią. Z czasem powoduje on lęk, który często przeradza się w depresję.

Kuchnia pięciu przemian ma związek z medycyną chińską.

Leczenie depresji w medycynie chińskiej

Leczenie depresji według medycyny chińskiej skupia się na usunięciu zaburzeń shen. Można osiągnąć je poprzez nakłuwanie odpowiednich zestawów punktów akupunkturowych w celu usunięcia zastojów przepływu qi, wzmocnienia osłabionych organów i zharmonizowaniu wszystkich narządów.

Badania naukowe przeprowadzone w 2013 roku przez naukowców z Uniwersytetu Jinan w Kantonie w Chinach potwierdziły skuteczność leczenia depresji za pomocą akupunktury. Opracowany przez badaczy z Jinan wskaźnik skuteczności w leczeniu depresji wyniósł 84,8% dla leczenia farmakologicznego oraz 88,9% dla terapii akupunkturą.

Głównym sposobem leczenia depresji według Chińczyków jest przywrócenie równowagi emocjonalnej. Oprócz akupunktury proponują oni pacjentom zmianę stylu życia ukierunkowaną na medytacje, jogę, aromaterapię i Chi Kung. Jednocześnie zalecają oni pacjentom:

  •  techniki relaksacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • medytację
  • qigong.

Pomocne może być także picie odpowiednich mieszanek ziołowych.

Jednym z ziół wykorzystywanych do terapii depresji jest kordyceps chiński. Jego działanie zostało również potwierdzone badaniami europejskich naukowców. Według tych badań zawarty w zielu nukleozyd adenozynotrifosforan ma działanie podobne do działania neuroprzekaźników.

Przewiń do góry