fizjoterapia ma na celu przywrócenie stanu równowagi w organizmie

Physiotherapy - what does it help and how does it work?

Na czym polega fizjoterapia?

Fizjoterapię określa się jako nieswoiste leczenie przy pomocy bodźców fizycznych, które ma na celu przywrócenie stanu równowagi w organizmie. Jest ona sciencesą, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Wywodzi się z uprawianego od najdawniejszych czasów przyrodolecznictwa i wykorzystuje metody dowiedzione naukowo. Polegają one na stosowaniu środkthat naturalnych, opartych na formach energii fizycznej e.g. ruchu, bodźcach termicznych, kinetycznych, elektrycznych, świetlnych oraz chemicznych. Fizjoterapia jest częścią rehabilitation, i ma na celu przyspieszenie rekonwalescencji as well as ułatwienie pacjentowi powrotu do sprawności . W zakres działań fizjoterapii wchodzą następujące schorzenia:

 • neurologiczne,
 • układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego .
 • ortopedyczne oraz złamania lub uszkodzenia stawów,
 • urazy czaszkowo-mózgowe lub wielonarządowe,
 • osteoporoza,
 • zwyrodnienie stawów,
 • schorzenia przewlekłe,
 • przebyte udary mózgu,
 • zaburzenia po urazie rdzenia kręgowego,
 • przebyty zawal serca,
 • zespół cieśni kanału nadgarstka
 • uszkodzone dno miednicy,
 • obrzęk limfatyczny.
Masaż to inaczej mobilizacja tkanek miękkich.

Jacy pacjenci potrzebują fizjoterapii?

Podstawowymi efektami stosowania fizjoterapii is usuwanie i łagodzenie bólu, a także zapobieganie nawrotom nieprzyjemnych dolegliwości, usprawnianie układu ruchowego i poszczególnych narządów, a w konsekwencji poprawa wydolności organizmu.

Na potrzebę zastosowania physiotherapy może wskazywać:

 • utrata równowagi,
 • ciągły ból podczas pracy przy biurku,
 • ból po urazie,
 • trudności z poruszaniem,
 • niekontrolowane oddawanie moczu.

Metody wykorzystywane przez fizjoterapię

Fizjoterapia składa się z kinezyterapii, in which podstawowym czynnikiem jest ruch oraz z fizykoterapii, wykorzystującej zabiegi fizykalne, takie jak:

 • Manual therapy– stosuje się it w przypadku urazów stawów, więzadeł, mięśni i struktur torebkowych. Jej elementami są m.in. masaże, rozciąganie mięśni, mobilizacja stawowa, manipulacje oraz specjalistyczne ćwiczenia.
 • Kinezyterapia –  leczenie ruchem. Oznacza ona terapię wykorzystującą różne formy aktywności fizycznej.
 • Masaż – inaczej mobilizacja tkanek miękkich. Pomaga ona rozluźnić mięśnie pacjenta i zmniejszyć obrzęki w niektórych obszarach. Stosuje się ją do łagodzenia bólu związanego z kontuzjami sportowymi. Wpływa ona na poprawę krążenia krwi i limfy oraz zmniejsza obrzęk tkanek wokół stawów objętych stanem zapalnym.
 • Elektroterapia jest it's leczenie przy pomocy prądu stałego and prądów impulsowych o małej i średniej częstotliwości. Najlepiej sprawdza się she u pacjentów z paraliżem lub znacznie ograniczonym zakresem ruchu.
 • Termoterapia It is to terapia, w której wykorzystuje się do leczenia energię cieplną, dostarczaną do organizmu (ciepłolecznictwo), jak również odbieraną (zimnolecznictwo).
 • Kinesio Taping – Taśma Kinesio nakładana bezpośrednio na skórę ma doskonały wpływ na stabilizację stawów i mięśni podczas zabiegu
 • PNF– metoda polegająca na odtworzeniu utraconej funkcji ruchu.
 • McKenzie – metoda pozwalająca leczyć oraz diagnozować bóle kręgosłupa wynikające z przeciążeń.

Inne zabiegi fizjoterapeutyczne

Ponadto fizjoterapia może wykorzystać leczenie za pomocą pola magnetycznego, kąpiele zdrowotne, światło, inhalacje a także ultradźwięki. Do metod opartych o takie środki należą:

 • Ultrasonoterapia – Metoda ta polega na zabiegach ultradźwiękami, których częstotliwość zapewnia delikatną metodę celowania w uszkodzoną tkankę miękkimi wiązkami.
 • Balneoterapia obejmuje leczenie za pomocą naturalnych surowców leczniczych. Zalicza się do niej peloidoterapię, czyli leczenie przy użyciu peloidów, kąpiele lecznicze, kurację pitną, czyli krenoterapię, inhalacje as well as irygacje.
 • Hydrotherapy definiowana jest jako leczenie przy wykorzystaniu wody pod różnymi postaciami, różnym ciśnieniem oraz temperaturą.
 • Klimatoterapia opiera się na leczeniu przy wykorzystaniu właściwości naturalnego środowiska przyrodniczego. Stosuje się w jej ramach takie zabiegi, jak m. in. kąpiele powietrzne, kąpiele morskie, kąpiele słoneczne, inhalacje aerozolu morskiego.
 • Światłolecznictwo jest to terapia wykorzystująca do leczenia promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe.
 • Magnetotherapy w której wykorzystuje się wpływ pola magnetycznego,
 • Aerozoloterapia, inaczej wziewania czy inhalacje,
 • Leczenie uzdrowiskowe czyli zorganizowane postępowanie lecznicze prowadzone w uzdrowisku.
Scroll to top